Tạo meeting trong Zoom và thông báo trên Moodle

Admin
2020-04-19 10:53

Tạo meeting trong Zoom:

Mở chương trình Zoom trong máy tính:

Hoặc truy cập website: zoom.us/signin

Đăng nhập Zoom bằng Email dùng trong tài khoản Moodle.

Trong cửa sổ chương trình Zoom hoặc website zoom.us > Tạo meeting:  

Chép liên kết meeting, hoặc Meeting ID + Password:

Thông báo trên trang lớp học Moodle:

Tạo một thông báo trong mục Announcements:

Kết quả tạo thông báo:

Ghi chúThông báo trong trang lớp học Moodle được tự động gửi đến email của toàn bộ thành viên lớp học.

Từ khóa: Activity, Announcement, Hoạt động học, Online, Thông báo, Trực tuyến, Video, Zoom, Zoom meeting
Điểm trung bình: 4.15 (13 Vote)

Bạn có thể bình luận về bài này