Truy cập trang môn học của Giảng viên

Admin
2020-02-27 13:46

Sau khi người dùng đăng nhập, trên trang chủ sẽ hiển thị danh sách lớp tham gia:

Giảng viên có thể truy cập một lớp học và thực hiện các thao tác quản trị trang lớp học, tạo các tài nguyên và hoạt động học tập...

Một số thành phần trong cửa sổ trang chủ sau khi đăng nhập:

 • Khung điều hướng (Navigation pane) tại cột trái: chứa các liên kết thông tin của tài khoản, có thể ẩn khung này bằng nút lệnh tại góc trên-trái của thanh điều hướng, để mở rộng vùng hiển thị nội dung.
 • Hộp tìm kiếm lớp học (Search courses): 
  • Tìm theo tên môn học, ví dụ: nhập môn lập trình
  • Tìm theo mã môn học, ví dụ: csc10001
  • Tìm theo mã lớp học, ví dụ: 18CLC1
 • Các biểu tượng thông báo (Notifications) và tin nhắn mới (Messages) tại bên phải trên thanh điều hướng.
 • Trình đơn lệnh quản trị tài khoản Moodle tại góc trên-phải của thanh điều hướng (Navigation bar).
 • ...

Người dùng có thể tham khảo thêm thông tin hướng dẫn thực hiện một số thao tác quản trị trang lớp học trên website Moodle FAQs: https://courses.fit.hcmus.edu.vn/faq/index.php?action=show&cat=4

Từ khóa: Course management, Danh sách lớp học, FAQ, Help, Khung điều hướng, Moodle FAQs, My courses, Navigation bar, Navigation pane, Quản trị lớp học, Tài liệu, Thanh điều hướng, Trợ giúp
Điểm trung bình: 0 (0 Vote)

Bạn có thể bình luận về bài này