Nhúng file video/audio từ Google Drive vào Moodle

Admin
2021-07-13 19:41

Có thể liên kết tập tin video/audio từ các nguồn như Youtube, Google Drive, Dropbox... vào Moodle để xem trực tiếp trong trang lớp học.

Sử dụng tài nguyên Page của Moodle để liên kết đến tập tin video/audio, bằng cách chép mã nhúng (embed code) của tập tin vào Page.

Nội dung sau trình bày các bước nhúng file video/audio từ Google Drive vào Moodle.

1. Chia sẻ quyền xem file trong Google Drive

2.  Chép mã nhúng của file đã chia sẻ

Nhấp đúp để mở file video/audio > nhấp vào biểu tượng Actions > chọn Mở trong cửa sổ mới:

Nhấp vào biểu tượng Actions > chọn Nhúng mục:

Trong cửa sổ bật lên > chọn và sao chép toàn bộ đoạn mã HTML:

Đoạn mã HTML trên sẽ được đưa vào trang web trên Moodle để hiển thị file video/audio.

3. Nhúng file video/audio vào trang web lớp học Moodle 

Bật chế độ sửa lớp học > nhấp nút Add an activity or resource:

Thêm tài nguyên Page để hiển thị video/audio:

Trong vùng Content > nhấp nút HTML chuyển sang chế độ hiển thị mã HTML và xóa toàn bộ mã hiện có:

Dán đoạn mã nhúng của file video/audio đã chia sẻ trong Google Drive:

Nhấp nút HTML chuyển chế độ hiển thị:

Thiết lập các tùy chọn khác cho tài nguyên Page và lưu lại:

Thành viên lớp học xem video trực tiếp trong trang Moodle: