Thêm danh sách thành viên vào lớp học

Admin
2020-03-05 10:57

Giảng viên lý thuyết, thực hành hay trợ giảng có thể thêm các thành viên (sinh viên) vào danh sách lớp học bằng chức năng User Bulk Enrolment, dựa trên email của các thành viên.

Trong trang môn học > nhấp nút trình đơn Actions > nhấp chọn More...

Trên trang Quản trị lớp học (Course administration) > chọn thẻ Users > nhấp chọn User bulk enrolment.

Trên trang User bulk enrolment > nhập danh sách email của các thành viên > nhấp nút Enrol
Ghi chú: có thể sao chép danh sách email vào cửa sổ, mỗi email trên 1 dòng.

Kiểm tra danh sách thành viên sẽ được thêm vào lớp học trước khi thực hiện > nhấp nút Enrol users phía dưới.

Màn hình danh sách thành viên được thêm (enrol) vào lớp học thành công:

Từ khóa: Course mail, Email, Email lớp học, Enrolment, Ghi danh, Gửi email, Kí danh, Thành viên, User, Username
Điểm trung bình: 5 (1 Vote)

Bạn có thể bình luận về bài này