Tải danh sách thành viên lớp học

Admin
2020-03-18 17:18

Trong trang môn học > nhấp chọn Danh sách thành viên (Participants) trong cột trái:

Đến cuối trang > nhấp chọn Select all # users

Nhấp hộp chọn tại cuối trang > nhấp chọn Microsoft Excel (hoặc loại tập tin khác)

Từ khóa: Danh sách, Download, Excel, File, Participants, Tập tin, Thành viên, Users
Điểm trung bình: 4.5 (2 Vote)

Bạn có thể bình luận về bài này