Cài đặt công cụ Zoom

Admin
2020-03-10 22:45

Tải phần mềm Zoom tại: https://zoom.us/support/download

Cài đặt phần mềm Zoom:

Mở chương trình Zoom:

Bạn đã sẵn sàng tham gia các hoạt động học tập trực tuyến. Hãy truy cập Moodle, trong trang môn học của bạn sẽ có những hoạt động học trực tuyến được GV đưa ra.

Từ khóa: Cài đặt, Công cụ, Download, Online, Setup, Tải phần mềm, Trực tuyến, Zoom, zoom.us
Điểm trung bình: 3.86 (14 Vote)

Bạn có thể bình luận về bài này