Hoạt động Quiz tích hợp webcam

Admin
2021-07-11 16:30

Moodle Proctoring là tính năng hỗ trợ triển khai bài thi trực tuyến từ xa có giám sát bằng camera dựa trên hoạt động Quiz.

Khi người học truy cập bài thi trong trang lớp học, hệ thống sẽ yêu cầu xác nhận tham gia hoạt động có giám sát qua camera trước khi làm bài thi:

Trong thời gian người học thực hiện bài thi, hệ thống liên tục tự động chụp hình:

Sau khi bài thi kết thúc, Teacher có thể duyệt danh sách người học đã tham gia hoạt động Quiz:

Teacher có thể xem toàn bộ hình ảnh của từng người học do camera chụp lại trong quá trình làm bài thi: