Mã ghi danh thành viên lớp học

Admin
2020-06-04 11:32

Vào đầu học kỳ, sinh viên được ghi danh vào lớp học theo danh sách đăng ký học phần tương ứng.

Giảng viên có thể cho phép sinh viên tự ghi danh vào lớp học (self-enrolment) bằng cách cung cấp cho người dùng mã ghi danh (enrolment key). Giảng viên có thể xem và sửa mã ghi danh của lớp học.

Vào trang quản trị thành viên lớp học (Participants):

Nhấp nút trình đơn Actions > nhấp chọn Self enrolment (Student):

Tại mục Enrolment key > nhấp biểu tượng Reveal để hiện mã ghi danh:

Có thể sửa mã ghi danh > nhấp nút Save changes tại cuối trang.

Nếu lớp học không có phương thức Self-enrolment, sinh viên không thể tự ghi danh vào lớp học bằng Enrolment-key. Giảng viên có thể quản lý các phương thức ghi danh của lớp học.

Trong trang quản trị thành viên (Participants) > nhấp nút trình đơn Actions > nhấp chọn Enrolment methods:

Trong trang quản trị phương thức ghi danh (Enrolment methods) > thêm Self enrolment:

Nhập mã ghi danh (bắt buộc) > có thể điều chỉnh các tính chất khác của phương thức ghi danh Self enrolment > nhấp nút Add method tại cuối trang:

Kết quả thêm phương thức ghi danh Self enrolment:

Từ khóa: Enrolment key, Mã ghi danh, Manage course, Quản trị lớp học, Student, Thành viên
Điểm trung bình: 3.18 (11 Vote)

Bạn có thể bình luận về bài này