Tìm kiếm nâng cao

Những từ khóa phổ biến:

24 search result

 • Sử dụng Moodle: Đăng nhập hệ thống
  Nội dung: Tài khoản Moodle Được cấp vào đầu năm học thứ nhất: Tên tài khoản (username):   <Mã số SV>Mật khẩu (password):          Theo hướng dẫn đầu ...
 • Sử dụng Moodle: Xem thông tin một lớp học
  Nội dung: Sinh viên truy cập link lớp học để xem thông tin, theo dõi các sự kiện, tham gia các hoạt động học… Một số nội dung ...
 • Quản trị thành viên lớp học: Mã ghi danh thành viên lớp học
  Nội dung: Vào đầu học kỳ, sinh viên được ghi danh vào lớp học theo danh sách đăng ký học phần tương ứng. Giảng viên có thể cho ...
 • Sử dụng Moodle: Liên kết tài khoản Moodle với tài khoản Microsoft 365
  Nội dung: Người dùng Moodle có thể kết nối với một tài khoản Microsoft 365. Sau đó chuyển sang đăng nhập hệ thống bằng tài khoản Microsoft ...
 • Sử dụng Moodle: Nộp bài tập, đồ án, báo cáo...
  Nội dung: Thông thường, kết quả bài làm là một tập tin tài liệu tùy theo yêu cầu của giảng viên, nếu là thư mục hoặc có ...
 • Biên soạn nội dung lớp học: Truy cập trang môn học của Giảng viên
  Nội dung: Sau khi người dùng đăng nhập, trên trang chủ sẽ hiển thị danh sách lớp tham gia: Giảng viên có thể truy cập một lớp học ...
 • Biên soạn nội dung lớp học: Tạo nội dung trang môn học
  Nội dung: Truy cập trang môn học của lớp > nhấp nút danh sách thao tác Actions > nhấp chọn Bật chế độ chỉnh sửa (Turn editing on): Trang môn ...
 • Biên soạn nội dung lớp học: Tạo tài nguyên học tập
  Nội dung: Giảng viên có thể tạo các tài nguyên cho lớp học bao gồm: Sách (book) Tập tin (file) Thư mục (folder) Mô-đun quản lý các nhóm thành viên của ...
 • Biên soạn nội dung lớp học: Tạo hoạt động học tập
  Nội dung: Giảng viên có thể tạo các hoạt động cho lớp học bao gồm: Giao bài tập (assignment) Bảng từ, chú giải, thuật ngữ sử dụng trong môn ...
 • Biên soạn nội dung lớp học: Thêm các khối hiển thị thông tin
  Nội dung: Trong trang môn học luôn có một số khối hiển thị (block) tại cột phải của trang như Trình đơn chính (Main menu), Quickmail, các ...
 • Biên soạn nội dung lớp học: Giao bài tập, báo cáo, đồ án...
  Nội dung: Teacher có thể sử dụng hoạt động Assignment để giao bài tập, báo cáo, đồ án... cho người học và thu thập kết quả dưới ...
 • Quản trị thành viên lớp học: Thêm danh sách thành viên vào lớp học
  Nội dung: Giảng viên lý thuyết, thực hành hay trợ giảng có thể thêm các thành viên (sinh viên) vào danh sách lớp học bằng chức năng ...
 • Giảng dạy trực tuyến: Tạo meeting trong Zoom và thông báo trên Moodle
  Nội dung: Tạo meeting trong Zoom: Mở chương trình Zoom trong máy tính: Hoặc truy cập website: zoom.us/signin Đăng nhập Zoom bằng Email dùng trong tài khoản Moodle. Trong cửa sổ chương ...
 • Học tập trực tuyến: Cài đặt công cụ Zoom
  Nội dung: Tải phần mềm Zoom tại: https://zoom.us/support/download Cài đặt phần mềm Zoom: Mở chương trình Zoom: Bạn đã sẵn sàng tham gia các hoạt động học tập trực tuyến. Hãy ...
 • Quản trị thành viên lớp học: Tải danh sách thành viên lớp học
  Nội dung: Trong trang môn học > nhấp chọn Danh sách thành viên (Participants) trong cột trái: Đến cuối trang > nhấp chọn Select all # users Nhấp hộp ...
 • Giảng dạy trực tuyến: Cách cấu hình các chức năng trong Zoom
  Nội dung: Trong file hướng dẫn có các chức năng liên quan đến cấu hình tài khoản, các buổi meeting, các chức năng cơ bản khi dùng ...
 • Giảng dạy trực tuyến: Cách chia phòng họp trong Zoom
  Nội dung: Các chức năng liên quan đến việc chia phòng họp trong Zoom. ...
 • Biên soạn nội dung lớp học: Sao chép nội dung lớp học
  Nội dung: Teacher có thể sao chép nội dung từ các lớp học khác cho lớp học hiện tại bằng chức năng Import. Các bước thực hiện ...
 • Kiểm tra trực tuyến: Hoạt động Quiz tích hợp webcam
  Nội dung: Moodle Proctoring là tính năng hỗ trợ triển khai bài thi trực tuyến từ xa có giám sát bằng camera dựa trên hoạt động Quiz. Khi ...
 • Giảng dạy trực tuyến: Nhúng file video/audio từ Google Drive vào Moodle
  Nội dung: Có thể liên kết tập tin video/audio từ các nguồn như Youtube, Google Drive, Dropbox... vào Moodle để xem trực tiếp trong trang lớp học. Sử dụng ...
 • Kiểm tra trực tuyến: Nhập câu hỏi trắc nghiệm từ tệp tin Word
  Nội dung: Ngân hàng câu hỏi (Question bank) của một lớp học chứa các câu hỏi trắc nghiệm đã được tạo, có thể phân thành những danh ...
 • Giảng dạy trực tuyến: Hoạt động trực tuyến Google Meet trong lớp học Moodle
  Nội dung: Hoạt động Google Meet hỗ trợ Teacher tạo phòng học trực tuyến ngay trong trang lớp học. Teacher cần đăng nhập tài khoản Google Workspace ...
 • Kiểm tra trực tuyến: Bài thi tự luận với hoạt động Assignment
  Nội dung: Hoạt động Assignment thường được sử dụng để giao bài tập, báo cáo, đồ án... người học thực hiện yêu cầu của hoạt động và ...
 • Kiểm tra trực tuyến: Bài thi tự luận với hoạt động Quiz
  Nội dung: Hoạt động Quiz của Moodle hỗ trợ Teacher tổ chức các bài thi trực tuyến với nhiều dạng câu hỏi như Multiple choice, True/False, Matching, ...

Những từ khóa phổ biến: