Tìm kiếm nâng cao

7 search result

 • Sử dụng Moodle: Liên kết tài khoản Moodle với tài khoản Microsoft 365
  Nội dung: Người dùng Moodle có thể kết nối với một tài khoản Microsoft 365. Sau đó chuyển sang đăng nhập hệ thống bằng tài khoản Microsoft ...
 • Sử dụng Moodle: Đăng nhập hệ thống
  Nội dung: Tài khoản Moodle Được cấp vào đầu năm học thứ nhất: Tên tài khoản (username):   <Mã số SV>Mật khẩu (password):          Theo hướng dẫn đầu ...
 • Biên soạn nội dung lớp học: Truy cập trang môn học của Giảng viên
  Nội dung: Sau khi người dùng đăng nhập, trên trang chủ sẽ hiển thị danh sách lớp tham gia: Giảng viên có thể truy cập một lớp học ...
 • Biên soạn nội dung lớp học: Tạo nội dung trang môn học
  Nội dung: Truy cập trang môn học của lớp > nhấp nút danh sách thao tác Actions > nhấp chọn Bật chế độ chỉnh sửa (Turn editing on): Trang môn ...
 • Giảng dạy trực tuyến: Tạo meeting trong Zoom và thông báo trên Moodle
  Nội dung: Tạo meeting trong Zoom: Mở chương trình Zoom trong máy tính: Hoặc truy cập website: zoom.us/signin Đăng nhập Zoom bằng Email dùng trong tài khoản Moodle. Trong cửa sổ chương ...
 • Giảng dạy trực tuyến: Cách cấu hình các chức năng trong Zoom
  Nội dung: Trong file hướng dẫn có các chức năng liên quan đến cấu hình tài khoản, các buổi meeting, các chức năng cơ bản khi dùng ...
 • Giảng dạy trực tuyến: Hoạt động trực tuyến Google Meet trong lớp học Moodle
  Nội dung: Hoạt động Google Meet hỗ trợ Teacher tạo phòng học trực tuyến ngay trong trang lớp học. Teacher cần đăng nhập tài khoản Google Workspace ...

Những từ khóa phổ biến: