Tìm kiếm nâng cao

20 search result

 • Sử dụng Moodle: Đăng nhập hệ thống
  Nội dung: Tài khoản Moodle Được cấp vào đầu năm học thứ nhất: Tên tài khoản (username):   <Mã số SV>Mật khẩu (password):          Theo hướng dẫn đầu ...
 • Sử dụng Moodle: Liên kết tài khoản Moodle với tài khoản Microsoft 365
  Nội dung: Người dùng Moodle có thể kết nối với một tài khoản Microsoft 365. Sau đó chuyển sang đăng nhập hệ thống bằng tài khoản Microsoft ...
 • Kiểm tra trực tuyến: Nhập câu hỏi trắc nghiệm từ tệp tin Word
  Nội dung: Ngân hàng câu hỏi (Question bank) của một lớp học chứa các câu hỏi trắc nghiệm đã được tạo, có thể phân thành những danh ...
 • Biên soạn nội dung lớp học: Tạo tài nguyên học tập
  Nội dung: Giảng viên có thể tạo các tài nguyên cho lớp học bao gồm: Sách (book) Tập tin (file) Thư mục (folder) Mô-đun quản lý các nhóm thành viên của ...
 • Quản trị thành viên lớp học: Tải danh sách thành viên lớp học
  Nội dung: Trong trang môn học > nhấp chọn Danh sách thành viên (Participants) trong cột trái: Đến cuối trang > nhấp chọn Select all # users Nhấp hộp ...
 • Giảng dạy trực tuyến: Hoạt động trực tuyến Google Meet trong lớp học Moodle
  Nội dung: Hoạt động Google Meet hỗ trợ Teacher tạo phòng học trực tuyến ngay trong trang lớp học. Teacher cần đăng nhập tài khoản Google Workspace ...
 • Kiểm tra trực tuyến: Bài thi tự luận với hoạt động Quiz
  Nội dung: Hoạt động Quiz của Moodle hỗ trợ Teacher tổ chức các bài thi trực tuyến với nhiều dạng câu hỏi như Multiple choice, True/False, Matching, ...
 • Quản trị thành viên lớp học: Mã ghi danh thành viên lớp học
  Nội dung: Vào đầu học kỳ, sinh viên được ghi danh vào lớp học theo danh sách đăng ký học phần tương ứng. Giảng viên có thể cho ...
 • Sử dụng Moodle: Nộp bài tập, đồ án, báo cáo...
  Nội dung: Thông thường, kết quả bài làm là một tập tin tài liệu tùy theo yêu cầu của giảng viên, nếu là thư mục hoặc có ...
 • Biên soạn nội dung lớp học: Truy cập trang môn học của Giảng viên
  Nội dung: Sau khi người dùng đăng nhập, trên trang chủ sẽ hiển thị danh sách lớp tham gia: Giảng viên có thể truy cập một lớp học ...
 • Biên soạn nội dung lớp học: Tạo nội dung trang môn học
  Nội dung: Truy cập trang môn học của lớp > nhấp nút danh sách thao tác Actions > nhấp chọn Bật chế độ chỉnh sửa (Turn editing on): Trang môn ...
 • Biên soạn nội dung lớp học: Tạo hoạt động học tập
  Nội dung: Giảng viên có thể tạo các hoạt động cho lớp học bao gồm: Giao bài tập (assignment) Bảng từ, chú giải, thuật ngữ sử dụng trong môn ...
 • Biên soạn nội dung lớp học: Thêm các khối hiển thị thông tin
  Nội dung: Trong trang môn học luôn có một số khối hiển thị (block) tại cột phải của trang như Trình đơn chính (Main menu), Quickmail, các ...
 • Biên soạn nội dung lớp học: Giao bài tập, báo cáo, đồ án...
  Nội dung: Teacher có thể sử dụng hoạt động Assignment để giao bài tập, báo cáo, đồ án... cho người học và thu thập kết quả dưới ...
 • Quản trị thành viên lớp học: Thêm danh sách thành viên vào lớp học
  Nội dung: Giảng viên lý thuyết, thực hành hay trợ giảng có thể thêm các thành viên (sinh viên) vào danh sách lớp học bằng chức năng ...
 • Giảng dạy trực tuyến: Tạo meeting trong Zoom và thông báo trên Moodle
  Nội dung: Tạo meeting trong Zoom: Mở chương trình Zoom trong máy tính: Hoặc truy cập website: zoom.us/signin Đăng nhập Zoom bằng Email dùng trong tài khoản Moodle. Trong cửa sổ chương ...
 • Biên soạn nội dung lớp học: Sao chép nội dung lớp học
  Nội dung: Teacher có thể sao chép nội dung từ các lớp học khác cho lớp học hiện tại bằng chức năng Import. Các bước thực hiện ...
 • Kiểm tra trực tuyến: Hoạt động Quiz tích hợp webcam
  Nội dung: Moodle Proctoring là tính năng hỗ trợ triển khai bài thi trực tuyến từ xa có giám sát bằng camera dựa trên hoạt động Quiz. Khi ...
 • Giảng dạy trực tuyến: Nhúng file video/audio từ Google Drive vào Moodle
  Nội dung: Có thể liên kết tập tin video/audio từ các nguồn như Youtube, Google Drive, Dropbox... vào Moodle để xem trực tiếp trong trang lớp học. Sử dụng ...
 • Kiểm tra trực tuyến: Bài thi tự luận với hoạt động Assignment
  Nội dung: Hoạt động Assignment thường được sử dụng để giao bài tập, báo cáo, đồ án... người học thực hiện yêu cầu của hoạt động và ...

Những từ khóa phổ biến: