Tìm kiếm nâng cao

5 search result

 • Biên soạn nội dung lớp học: Truy cập trang môn học của Giảng viên
  Nội dung: Sau khi người dùng đăng nhập, trên trang chủ sẽ hiển thị danh sách lớp tham gia: Giảng viên có thể truy cập một lớp học ...
 • Biên soạn nội dung lớp học: Tạo hoạt động học tập
  Nội dung: Giảng viên có thể tạo các hoạt động cho lớp học bao gồm: Giao bài tập (assignment) Bảng từ, chú giải, thuật ngữ sử dụng trong môn ...
 • Kiểm tra trực tuyến: Hoạt động Quiz tích hợp webcam
  Nội dung: Moodle Proctoring là tính năng hỗ trợ triển khai bài thi trực tuyến từ xa có giám sát bằng camera dựa trên hoạt động Quiz. Khi ...
 • Kiểm tra trực tuyến: Nhập câu hỏi trắc nghiệm từ tệp tin Word
  Nội dung: Ngân hàng câu hỏi (Question bank) của một lớp học chứa các câu hỏi trắc nghiệm đã được tạo, có thể phân thành những danh ...
 • Kiểm tra trực tuyến: Bài thi tự luận với hoạt động Quiz
  Nội dung: Hoạt động Quiz của Moodle hỗ trợ Teacher tổ chức các bài thi trực tuyến với nhiều dạng câu hỏi như Multiple choice, True/False, Matching, ...

Những từ khóa phổ biến: