Tìm kiếm nâng cao

31 search result

Trang 1 trên 2 Page

 • Sử dụng Moodle: Đăng nhập hệ thống
  Nội dung: Tài khoản Moodle Được cấp vào đầu năm học thứ nhất: Tên tài khoản (username):   <Mã số SV>Mật khẩu (password):          Theo hướng dẫn đầu ...
 • Sử dụng Moodle: Xem thông tin một lớp học
  Nội dung: Sinh viên truy cập link lớp học để xem thông tin, theo dõi các sự kiện, tham gia các hoạt động học… Một số nội dung ...
 • Quản trị thành viên lớp học: Mã ghi danh thành viên lớp học
  Nội dung: Vào đầu học kỳ, sinh viên được ghi danh vào lớp học theo danh sách đăng ký học phần tương ứng. Giảng viên có thể cho ...
 • Sử dụng Moodle: Liên kết tài khoản Moodle với tài khoản Microsoft 365
  Nội dung: Người dùng Moodle có thể kết nối với một tài khoản Microsoft 365. Sau đó chuyển sang đăng nhập hệ thống bằng tài khoản Microsoft ...
 • Sử dụng Moodle: Nộp bài tập, đồ án, báo cáo...
  Nội dung: Thông thường, kết quả bài làm là một tập tin tài liệu tùy theo yêu cầu của giảng viên, nếu là thư mục hoặc có ...
 • Biên soạn nội dung lớp học: Truy cập trang môn học của Giảng viên
  Nội dung: Sau khi người dùng đăng nhập, trên trang chủ sẽ hiển thị danh sách lớp tham gia: Giảng viên có thể truy cập một lớp học ...
 • Biên soạn nội dung lớp học: Giao diện một trang môn học mới
  Nội dung: ...
 • Biên soạn nội dung lớp học: Tạo nội dung trang môn học
  Nội dung: Truy cập trang môn học của lớp > nhấp nút danh sách thao tác Actions > nhấp chọn Bật chế độ chỉnh sửa (Turn editing on): Trang môn ...
 • Biên soạn nội dung lớp học: Hiệu chỉnh thông tin môn học và các chủ đề nội dung
  Nội dung: Nhấp nút Chỉnh sửa (Edit) > Edit section:  Nhấp nút Chỉnh sửa (Edit) > Edit topic: ...
 • Biên soạn nội dung lớp học: Sửa các thiết lập lớp học
  Nội dung: Trên trang lớp học > Nhấp nút Course settings > Chỉnh sửa các cài đặt (Turn editing on). Giảng viên có thể hiệu chỉnh các thiết ...
 • Biên soạn nội dung lớp học: Tạo tài nguyên học tập
  Nội dung: Giảng viên có thể tạo các tài nguyên cho lớp học bao gồm: Sách (book) Tập tin (file) Thư mục (folder) Mô-đun quản lý các nhóm thành viên của ...
 • Biên soạn nội dung lớp học: Tạo hoạt động học tập
  Nội dung: Giảng viên có thể tạo các hoạt động cho lớp học bao gồm: Giao bài tập (assignment) Bảng từ, chú giải, thuật ngữ sử dụng trong môn ...
 • Biên soạn nội dung lớp học: Thêm các khối hiển thị thông tin
  Nội dung: Trong trang môn học luôn có một số khối hiển thị (block) tại cột phải của trang như Trình đơn chính (Main menu), Quickmail, các ...
 • Biên soạn nội dung lớp học: Giao bài tập, báo cáo, đồ án...
  Nội dung: Teacher có thể sử dụng hoạt động Assignment để giao bài tập, báo cáo, đồ án... cho người học và thu thập kết quả dưới ...
 • Biên soạn nội dung lớp học: Duyệt kết quả hoạt động giao bài
  Nội dung: Vào link bài tập > Nhấp nút View all submissions để xem danh sách bài nộp. Giảng viên có thể tải về toàn bộ bài nộp ...
 • Quản trị thành viên lớp học: Thêm danh sách thành viên vào lớp học
  Nội dung: Giảng viên lý thuyết, thực hành hay trợ giảng có thể thêm các thành viên (sinh viên) vào danh sách lớp học bằng chức năng ...
 • Giảng dạy trực tuyến: Gửi email lớp học
  Nội dung: Trên trang môn học tại khối Quickmail, nhấp chọn Compose Course Message: Thiết lập các tùy chọn gửi email: Địa chỉ email gửi (From): là email của ...
 • Giảng dạy trực tuyến: Tạo meeting trong Zoom và thông báo trên Moodle
  Nội dung: Tạo meeting trong Zoom: Mở chương trình Zoom trong máy tính: Hoặc truy cập website: zoom.us/signin Đăng nhập Zoom bằng Email dùng trong tài khoản Moodle. Trong cửa sổ chương ...
 • Giảng dạy trực tuyến: Tạo hoạt động Zoom meeting trong Moodle
  Nội dung: Chuyển trang môn học sang chế độ chỉnh sửa: Nhấp nút Danh sách thao tác (Action menu) > nhấp chọn Bật chế độ chỉnh sửa ...
 • Học tập trực tuyến: Cài đặt công cụ Zoom
  Nội dung: Tải phần mềm Zoom tại: https://zoom.us/support/download Cài đặt phần mềm Zoom: Mở chương trình Zoom: Bạn đã sẵn sàng tham gia các hoạt động học tập trực tuyến. Hãy ...
 • Học tập trực tuyến: Theo dõi các hoạt động trực tuyến của lớp học
  Nội dung: Truy cập trang môn học trên Moodle > nhấp chọn một hoạt động Zoom meeting: Chú ý thời gian bắt đầu (Start Time), thời lượng hoạt ...
 • Học tập trực tuyến: Tham gia một hoạt động trực tuyến
  Nội dung: Mở chương trình Zoom: Trong cửa sổ Zoom > nhấp nút Sign In để đăng nhập tài khoản Zoom Cloud: Nhập địa chỉ email sinh viên và ...
 • Giảng dạy trực tuyến: Nhúng file Video từ Google Drive lên Moodle
  Nội dung: Giảng viên có thể nhúng (embbed) các tập tin video từ Google Drive vào trang môn học trên Moodle. Các thành viên lớp học có ...
 • Quản trị thành viên lớp học: Tải danh sách thành viên lớp học
  Nội dung: Trong trang môn học > nhấp chọn Danh sách thành viên (Participants) trong cột trái: Đến cuối trang > nhấp chọn Select all # users Nhấp hộp ...
 • Biên soạn nội dung lớp học: Sao chép nội dung lớp học
  Nội dung: Teacher có thể sao chép nội dung từ các lớp học khác cho lớp học hiện tại bằng chức năng Import. Các bước thực hiện ...
 • Kiểm tra trực tuyến: Hoạt động Quiz tích hợp webcam
  Nội dung: Moodle Proctoring là tính năng hỗ trợ triển khai bài thi trực tuyến từ xa có giám sát bằng camera dựa trên hoạt động Quiz. Khi ...
 • Giảng dạy trực tuyến: Nhúng file video/audio từ Google Drive vào Moodle
  Nội dung: Có thể liên kết tập tin video/audio từ các nguồn như Youtube, Google Drive, Dropbox... vào Moodle để xem trực tiếp trong trang lớp học. Sử dụng ...
 • Kiểm tra trực tuyến: Nhập câu hỏi trắc nghiệm từ tệp tin Word
  Nội dung: Ngân hàng câu hỏi (Question bank) của một lớp học chứa các câu hỏi trắc nghiệm đã được tạo, có thể phân thành những danh ...
 • Giảng dạy trực tuyến: Hoạt động trực tuyến Google Meet trong lớp học Moodle
  Nội dung: Hoạt động Google Meet hỗ trợ Teacher tạo phòng học trực tuyến ngay trong trang lớp học. Teacher cần đăng nhập tài khoản Google Workspace ...
 • Kiểm tra trực tuyến: Bài thi tự luận với hoạt động Assignment
  Nội dung: Hoạt động Assignment thường được sử dụng để giao bài tập, báo cáo, đồ án... người học thực hiện yêu cầu của hoạt động và ...

Những từ khóa phổ biến: