Tìm kiếm nâng cao

12 search result

 • Biên soạn nội dung lớp học: Truy cập trang môn học của Giảng viên
  Nội dung: Sau khi người dùng đăng nhập, trên trang chủ sẽ hiển thị danh sách lớp tham gia: Giảng viên có thể truy cập một lớp học ...
 • Sử dụng Moodle: Liên kết tài khoản Moodle với tài khoản Microsoft 365
  Nội dung: Người dùng Moodle có thể kết nối với một tài khoản Microsoft 365. Sau đó chuyển sang đăng nhập hệ thống bằng tài khoản Microsoft ...
 • Giảng dạy trực tuyến: Tạo meeting trong Zoom và thông báo trên Moodle
  Nội dung: Tạo meeting trong Zoom: Mở chương trình Zoom trong máy tính: Hoặc truy cập website: zoom.us/signin Đăng nhập Zoom bằng Email dùng trong tài khoản Moodle. Trong cửa sổ chương ...
 • Giảng dạy trực tuyến: Nhúng file video/audio từ Google Drive vào Moodle
  Nội dung: Có thể liên kết tập tin video/audio từ các nguồn như Youtube, Google Drive, Dropbox... vào Moodle để xem trực tiếp trong trang lớp học. Sử dụng ...
 • Giảng dạy trực tuyến: Hoạt động trực tuyến Google Meet trong lớp học Moodle
  Nội dung: Hoạt động Google Meet hỗ trợ Teacher tạo phòng học trực tuyến ngay trong trang lớp học. Teacher cần đăng nhập tài khoản Google Workspace ...
 • Sử dụng Moodle: Đăng nhập hệ thống
  Nội dung: Tài khoản Moodle Được cấp vào đầu năm học thứ nhất: Tên tài khoản (username):   <Mã số SV>Mật khẩu (password):          Theo hướng dẫn đầu ...
 • Sử dụng Moodle: Nộp bài tập, đồ án, báo cáo...
  Nội dung: Thông thường, kết quả bài làm là một tập tin tài liệu tùy theo yêu cầu của giảng viên, nếu là thư mục hoặc có ...
 • Học tập trực tuyến: Cài đặt công cụ Zoom
  Nội dung: Tải phần mềm Zoom tại: https://zoom.us/support/download Cài đặt phần mềm Zoom: Mở chương trình Zoom: Bạn đã sẵn sàng tham gia các hoạt động học tập trực tuyến. Hãy ...
 • Kiểm tra trực tuyến: Hoạt động Quiz tích hợp webcam
  Nội dung: Moodle Proctoring là tính năng hỗ trợ triển khai bài thi trực tuyến từ xa có giám sát bằng camera dựa trên hoạt động Quiz. Khi ...
 • Kiểm tra trực tuyến: Nhập câu hỏi trắc nghiệm từ tệp tin Word
  Nội dung: Ngân hàng câu hỏi (Question bank) của một lớp học chứa các câu hỏi trắc nghiệm đã được tạo, có thể phân thành những danh ...
 • Kiểm tra trực tuyến: Bài thi tự luận với hoạt động Assignment
  Nội dung: Hoạt động Assignment thường được sử dụng để giao bài tập, báo cáo, đồ án... người học thực hiện yêu cầu của hoạt động và ...
 • Kiểm tra trực tuyến: Bài thi tự luận với hoạt động Quiz
  Nội dung: Hoạt động Quiz của Moodle hỗ trợ Teacher tổ chức các bài thi trực tuyến với nhiều dạng câu hỏi như Multiple choice, True/False, Matching, ...

Những từ khóa phổ biến: