Tìm kiếm nâng cao

5 search result

 • Giảng dạy trực tuyến: Tạo meeting trong Zoom và thông báo trên Moodle
  Nội dung: Tạo meeting trong Zoom: Mở chương trình Zoom trong máy tính: Hoặc truy cập website: zoom.us/signin Đăng nhập Zoom bằng Email dùng trong tài khoản Moodle. Trong cửa sổ chương ...
 • Học tập trực tuyến: Cài đặt công cụ Zoom
  Nội dung: Tải phần mềm Zoom tại: https://zoom.us/support/download Cài đặt phần mềm Zoom: Mở chương trình Zoom: Bạn đã sẵn sàng tham gia các hoạt động học tập trực tuyến. Hãy ...
 • Giảng dạy trực tuyến: Cách cấu hình các chức năng trong Zoom
  Nội dung: Trong file hướng dẫn có các chức năng liên quan đến cấu hình tài khoản, các buổi meeting, các chức năng cơ bản khi dùng ...
 • Giảng dạy trực tuyến: Cách chia phòng họp trong Zoom
  Nội dung: Các chức năng liên quan đến việc chia phòng họp trong Zoom. ...
 • Biên soạn nội dung lớp học: Tạo hoạt động học tập
  Nội dung: Giảng viên có thể tạo các hoạt động cho lớp học bao gồm: Giao bài tập (assignment) Bảng từ, chú giải, thuật ngữ sử dụng trong môn ...

Những từ khóa phổ biến: