Thành viên tuvantuyensinh

Thành viên trong: 3 năm (từ ngày 9 tháng 6 năm 2020)
Loại: Quản trị viên
Những quyền đặc biệt: Chọn lại thể loại cho câu hỏi
Sửa câu hỏi
Sửa câu trả lời
Sửa bình luận
Sửa bài viết không cho ai biết
Đóng câu hỏi
Chọn câu trả lời cho bất kỳ câu hỏi
Xem địa chỉ IP của bài viết nặc danh
Ai đã đánh giá hoặc báo cáo vi phạm bài này
Chấp nhận hoặc bỏ qua bài viết
Ẩn hoặc hiện bài viết
Xóa bài viết ẩn
Viewing the newest users page
Viewing the special users page
Họ và tên:
Địa chỉ: 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, TPHCM
Website: https://www.fit.hcmus.edu.vn
Thông tin: Văn phòng Khoa Công nghệ Thông tin
Hotline: 0937.73.4004 hoặc 0938.75.6200

Hoạt động của tuvantuyensinh

Điểm: 6,270 điểm (hạng #1)
Câu hỏi: 18
Trả lời: 107 (5 câu trả lời hay nhất)
Bình luận: 2
Đã thích : 0 câu hỏi, 0 trả lời
Đã đánh giá: 0 thích, 0 k thích
Đã nhận: 3 thích, 0 k thích

Tường của tuvantuyensinh

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để đăng bài lên tường.
...