Tạo câu hỏi:

Câu hỏi và trả lời gần đây

0 k thích
1 trả lời
0 k thích
1 trả lời
trả lời ngày 2 tháng 6 năm 2022 bởi tuvantuyensinh (6.3k điểm)
0 k thích
1 trả lời
trả lời ngày 31 tháng 5 năm 2022 bởi tuvantuyensinh (6.3k điểm)
0 k thích
1 trả lời
0 k thích
1 trả lời
trả lời ngày 13 tháng 4 năm 2022 bởi tuvantuyensinh (6.3k điểm)
0 k thích
1 trả lời
0 k thích
1 trả lời
trả lời ngày 3 tháng 8 năm 2021 bởi tuvantuyensinh (6.3k điểm)
0 k thích
1 trả lời
trả lời ngày 3 tháng 8 năm 2021 bởi tuvantuyensinh (6.3k điểm)
0 k thích
1 trả lời
trả lời ngày 26 tháng 7 năm 2021 bởi tuvantuyensinh (6.3k điểm)
0 k thích
1 trả lời
0 k thích
1 trả lời
trả lời ngày 4 tháng 5 năm 2021 bởi tuvantuyensinh (6.3k điểm)
0 k thích
1 trả lời
0 k thích
1 trả lời
trả lời ngày 19 tháng 4 năm 2021 bởi tuvantuyensinh (6.3k điểm)
0 k thích
1 trả lời
trả lời ngày 13 tháng 4 năm 2021 bởi tuvantuyensinh (6.3k điểm)
0 k thích
1 trả lời
trả lời ngày 12 tháng 4 năm 2021 bởi tuvantuyensinh (6.3k điểm)
0 k thích
1 trả lời
trả lời ngày 10 tháng 4 năm 2021 bởi tuvantuyensinh (6.3k điểm)
0 k thích
1 trả lời
trả lời ngày 10 tháng 4 năm 2021 bởi tuvantuyensinh (6.3k điểm)
Xem nhiều hơn, hãy nhấn vào danh sách câu hỏi hoặc danh sách từ khóa .

Chào mừng đến với TƯ VẤN TUYỂN SINH - Câu hỏi thường gặp, bạn có thể đặt câu hỏi và nhận được câu trả lời từ bộ phận Tư vấn Tuyển sinh - Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP.HCM.

...