0 k thích
bởi (6.3k điểm)

Chương trình Chất lượng cao ngành CNTT học tăng cường tiếng Anh như thế nào ạ?

1 Câu trả lời

0 k thích
bởi (6.3k điểm)

Chương trình Chất lượng cao ngành Công nghệ Thông tin giảng dạy khoảng 20 – 30 % số môn chuyên ngành bằng tiếng Anh. Sinh viên sẽ được tiếp cận dần các môn học tăng cường tiếng Anh (slide giảng dạy, tài liệu tham khảo) từ học kỳ 2, năm 1 đến các môn giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh (tập trung ở 02 năm cuối).

Chào mừng đến với TƯ VẤN TUYỂN SINH - Câu hỏi thường gặp, bạn có thể đặt câu hỏi và nhận được câu trả lời từ bộ phận Tư vấn Tuyển sinh - Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP.HCM.

...